גיבוי DR

DR – התאוששות בזמן אסון

Azure Site Recovery שירות חדש של מיקרוסופט בסביבת ה 365 הוא Azure Site Recovery מדובר בשירות חדש (כבר לא כ"כ